Nieuws

Een geslaagde donateursbijeenkomst 2018

1 oktober 2018

Afgelopen vrijdag 26 september vond de jaarlijkse donateursbijeenkomst plaats. Ruim 130 donateurs kwamen uit het hele land naar het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag. Tijdens de donateursbijeenkomst hebben we veel donateurs persoonlijk kunnen ontmoeten en konden we samen van gedachten te wisselen over het werk dat het Fonds Slachtofferhulp doet.

Het welkomstwoord kwam van Marga de Jager, Directeur, ANWB vereniging & marketing. Daarna was het woord aan Ineke Sybesma, directeur van het fonds. Zij vertelde over de zaken waar Fonds Slachtofferhulp zich op dit moment voor inzet.

Een kijkje achter de schermen van het juridisch traject

Gastspreker deze middag was mr. Richard Korver. Hij gaf een kijkje achter de schermen van het juridische traject waar slachtoffers en nabestaanden van gewelds- of zedenmisdrijven mee te maken krijgen. Hoe werkt dit in de praktijk, waar lopen slachtoffers tegenaan en wat kan er beter?

De donateurs konden vervolgens kiezen uit het bijwonen workshops, interactieve sessies en rondleidingen over onderwerpen waar zij interesse in hadden. Hier konden zij in kleine groepen inhoudelijk ingaan op het werk dat Fonds Slachtofferhulp doet.

Met elkaar van gedachten wisselen

Tijdens een afsluitende borrel in ‘de rotonde’ van het ANWB-gebouw was er de mogelijkheid om na te spreken en nader kennis te maken. Voor de medewerkers van Fonds Slachtofferhulp was het een mooie dag om met donateurs van gedachten te wisselen over hun de steun die zij ons bieden. Donateurs reageerden enthousiast over het bijwonen van de bijeenkomst. Dank aan alle aanwezigen voor deze bijzondere middag, we waarderen alle betrokkenheid bij ons werk zeer!

U kunt via de onderstaande afbeelding een aantal foto’s van de donateursmiddag terugzien. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van foto’s waar u op staat? Wilt u dit ons dan laten weten, via donateurs@fondsslachtofferhulp.nl?

 

Fotografie: Arnaud Roelofsz

Geef een reactie