De tweede golf: welke impact heeft het opnieuw afschalen van reguliere zorg?

De reguliere zorg wordt wederom stukje bij beetje afgeschaald. Wat is de impact daarvan op patiënten? Fonds Slachtofferhulp lanceert een vervolgonderzoek.


Frank Jansen

Tijdens de eerste coronagolf voor de zomer verzamelde Fonds Slachtofferhulp ruim 2700 ervaringen van mensen die gedupeerd zijn door de tot stilstand gezette reguliere zorg. Uit deze en andere onderzoeken kwam duidelijk naar voren dat het probleem groot was en de schade niet te overzien. De verhalen waren vaak schrijnend. “Dit nooit meer”, daarover was iedereen het destijds eens.

Wat is de impact op patiënten? Fonds Slachtofferhulp lanceert een vervolgonderzoek.

Momenteel staan we aan het begin van de langverwachte tweede golf. De eerste berichten over uitgestelde of afgeschaalde reguliere zorg (onder meer in Rotterdam en Leiden) haalden vorige week al de media. Gaat het dan tóch weer dezelfde kant op? Wat is de impact daarvan op patiënten?

Fonds Slachtofferhulp besluit daarom om de situatie opnieuw te onderzoeken. Ook dit keer gaan we ervaringen verzamelen van patiënten die niet of minder snel geholpen kunnen worden. Ons doel is in kaart brengen hoe groot het probleem nu is, waar gedupeerden behoefte aan hebben en constructief mee te denken over een oplossing. Net als de vorige keer: zonder winstoogmerk of achterliggend verdienmodel. Wij maken ons sterk voor de gedupeerden, maar zonder met de vinger te wijzen.

Wij vinden dit van belang, omdat uit ons onderzoek naar de impact van de eerste golf bleek dat de schade fors is en de erkenning tekortschiet. Ruim 360 mensen voor wie de zorg in april/mei werd uitgesteld, hebben we afgelopen weken opnieuw benaderd en gevraagd hoe het nu met hen gaat. Hieruit blijkt dat de reguliere zorg weliswaar weer goed is opgestart, maar dat bij 33% de klachten nog steeds niet weg zijn, en bij nog eens 33% zelfs verergerd. Bijna 2/3 ervaart bovendien stress of een combinatie van stress en medische klachten. Het overgrote deel maakt zich (ernstig) zorgen. De helft van de ondervraagden heeft nog altijd begrip voor de situatie, maar bij 29% is dit begrip de laatste maanden afgenomen. Zo’n 12% wacht nu, maanden later, nog steeds op een behandeling.

Het tot stilstand zetten van de reguliere zorg is om allerlei redenen ongewenst. Fonds Slachtofferhulp brengt daarom in kaart wat de impact is op mensen en wat er nodig is voor herstel. Het onderzoek gaat vandaag van start, de resultaten zullen tussentijds worden gepubliceerd via onze website.

De vragenlijst vind je hier.