Nieuws

VICTIMS-project: hoe bieden we de beste hulp aan slachtoffers in een veranderende samenleving?

5 maart 2018

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: onderzoek | Victims | Victims-project | Victims in Modern Society | CentERdata

Fonds Slachtofferhulp is gestart met een grootschalig onderzoek genaamd: Victims in Modern Society (VICTIMS-project). Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in de positie van slachtoffers, de steun aan slachtoffers te verbeteren en beter af te stemmen op de veranderende samenleving.

Het onderzoek

Het meerjarig onderzoek wordt onder 7500 panelleden afgenomen en wordt uitgevoerd in samenwerking met CentERdata (Tilburg). De focus van het onderzoek ligt op de sociale steun en erkenning vanuit de directe samenleving en het bieden van professionele hulp aan mensen die het afgelopen jaar slachtoffer zijn geworden.

Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp: “De samenleving verandert en hiermee ook de positie van slachtoffers. Erkenning voor wat hen is overkomen en de steun van familie, vrienden en anderen uit de directe omgeving van het slachtoffer zijn, naast professionele hulp, essentieel. We kijken uit naar de samenwerking met CentERdata en verwachten dat dit meerjarige onderzoek ons veel nieuwe inzichten geeft waar zowel slachtoffers en hun naasten als hulpverleners baat bij hebben.”

Verwachte resultaten

De eerste onderzoeksresultaten worden voor de zomer verwacht om vervolgens omgezet te worden in passende en afgestemde hulpverlening. Zonder onze donateurs was dit onderzoek niet mogelijk geweest. Wij willen u dan ook heel hartelijk danken voor uw steun.

Geef een reactie