COVID-19 en Fonds Slachtofferhulp: 6 vragen

Wat is de invloed van het coronavirus op het werk van Fonds Slachtofferhulp?

Gepubliceerd op

1. Blijft Fonds Slachtofferhulp open?

Fonds Slachtofferhulp houdt zich aan de richtlijn van het RIVM en daarom was ons kantoor dicht inmiddels werken we weer grotendeels op kantoor.

2. Blijft Fonds Slachtofferhulp telefonisch bereikbaar?

Onze donateursadministratie is dagelijks geopend tussen 09.00 en 12.30 uur via 0703925200. U kunt ons ook een mail sturen via donateurs@fondsslachtofferhulp.nl.

3. Gaan jullie door met werving van donateurs op straat?

Op zeer beperkte schaal, zijn wij weer gestart met onze deur-aan-deur-wervingsactiviteiten op straat, in overleg met de branchevereniging Goede Doelen Nederland vanuit maatschappelijk belang.
Naast de 1,5 meter afstand maatregel, nemen wij alle mogelijke, overige extra (voorzorgs)maatregelen om de veiligheid van jou en onze medewerkers te borgen. Hiervoor is een aangescherpt coronaprotocol opgesteld door het bureau met wie wij samenwerken.
Voel je je niet prettig bij het gesprek? Dit respecteren we uiteraard. Als eerste vragen onze medewerkers daarom altijd of je het oké vind het gesprek aan te gaan. Zo niet? Alle begrip, dan vertrekken wij weer direct.
Onze medewerkers zijn herkenbaar aan hun eigen identiteitspas met naam en ons logo. Zij dragen kleding van het Fonds Slachtofferhulp. Daarbij dragen zij een mondmasker, wat voldoet aan de gestelde veiligheidseisen.

4. Ik wil mijn donatie stopzetten, kan dit nog wel worden verwerkt?

U kunt uw donatie gewoon stopzetten op deze pagina leest u hoe. Echter de verwerking kan enige tijd in beslag nemen. Wij kunnen dit niet van afstand doen, en daarom werken wij hard aan een tijdelijke oplossing. U kunt er zeker van zijn dat dit in orde komt voor de incasso van april.

5. Ik ben ernstig gedupeerd door het coronavirus, kunnen jullie mij steunen?

Lees onze pagina over noodhulp.

6. Gaan de projecten die jullie ondersteunen door?

Fonds Slachtofferhulp ondersteunt tientallen projecten, initiatieven, onderzoeken en lotgenotenorganisaties om de positie van slachtoffers sterker te maken. Het spreekt vanzelf dat het coronavirus ook invloed zal hebben op een groot deel van ons werk. Sommige alle projecten zullen, soms in afgeslankte of aangepaste vorm, doorgaan. Andere projecten worden uitgesteld. Sommige projecten zullen versneld worden opgepakt, andere zullen, soms in aangepaste vorm, doorgaan als gepland. En een enkel project of activiteit stellen we uit. Voor alles geldt dat veiligheid en steun aan naasten voor alles gaat.