Nieuws | Blog

Casemanagement Verkeersongevallen

5 augustus 2014

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: Slachtofferhulp Nederland | blog | verkeer | verkeersongeval | casemanagement | casemanagement verkeer | Jack Geelen

In januari 2014 is Slachtofferhulp Nederland in Groningen en Friesland gestart met een pilot-project Casemanagement Verkeer. In dit project worden directe nabestaanden van dodelijke verkeersslachtoffers die belast zijn met de afwikkeling van de nalatenschap zoals bijvoorbeeld de partner, kinderen of de ouders, bijgestaan door casemanagers. Casemanagers zijn professionals die één-op-één-hulp geven. Zij ondersteunen de nabestaanden op juridisch, praktisch en emotioneel gebied. Inmiddels zijn we bij veertien zaken betrokken; omgerekend twee verkeersongevallen met dodelijke afloop per maand. En dan zijn we alleen nog maar actief in twee provincies.

Eén ding is al duidelijk: Casemanagement Verkeer is voor slachtoffers een heel waardevolle aanvulling op het dienstenaanbod van Slachtofferhulp Nederland. We krijgen een steeds completer beeld van de hulp-behoefte van deze nabestaanden en kunnen hen daardoor veel beter begeleiden en gespecialiseerde aandacht geven. Eind 2015 moet duidelijk zijn welke meerwaarde deze manier van werken specifiek heeft voor slachtoffers.

Slachtoffers hebben veel profijt van hulp door casemanagers, blijkt uit eerdere ervaringen met vergelijkbare hulp bij slachtoffers van seksueel geweld en nabestaanden van moord.

Al langer leefde bij Slachtofferhulp Nederland, het Openbaar Ministerie, politie en diverse lotgenoten- en verkeersorganisaties de wens om de hulp aan nabestaanden van verkeersslachtoffers uit te breiden. In de pilot Casemanagement Verkeer bieden we hen langere en intensievere ondersteuning. Als de meerwaarde hiervan kan worden aangetoond, kan de begeleiding door casemanagers voor verkeersslachtoffers, worden opgenomen in het standaard hulpaanbod van Slachtofferhulp Nederland.

Wij werken veelal met vrijwillige medewerkers. Maar vanwege de intensiteit en continuïteit wordt dit casemanagement opgepakt door speciaal opgeleide beroepskrachten. Slachtoffers hebben veel profijt van hulp door casemanagers, blijkt uit eerdere ervaringen met vergelijkbare hulp bij slachtoffers van seksueel geweld en nabestaanden van moord.

In de pilot werken we nauw samen met onder andere de politie. Nadat een melding van een dodelijk ongeval bij de politie is binnengekomen, neemt een casemanager van Slachtofferhulp Nederland contact op met de nabestaanden. Bij de zaken die we nu behandelen, valt op dat er veel eenzijdige ongelukken plaatsvinden, ongelukken waarbij slechts één auto is betrokken, zoals bijvoorbeeld een dodelijke aanrijding met een boom. Maar we komen ook dubbelzijdige ongelukken tegen, waarbij in één,maar soms ook in beide betrokken auto’s dodelijke slachtoffers te betreuren zijn.

Zoals gezegd: het Casemanagement Verkeer is een waardevolle aanvulling op het hulpaanbod aan slachtoffers. Voor mij een dankbare taak om verder vorm te geven aan de inrichting van het Casemanagement Verkeer, wat mogelijk is dankzij subsidie van het Fonds Slachtofferhulp.

Gerelateerde artikelen:
Pilot casemanagement verkeer

 

Jack Geelen

Programmamanager Slachtofferhulp Nederland

Geef een reactie