Nieuws

Casemanagement Verkeer

30 mei 2017

Bron: Slachtofferhulp Nederland

Lees meer over: nabestaanden | verkeersslachtoffers | Slachtofferhulp Nederland | verkeer | casemanagement | casemanager | casemanagers

Slachtofferhulp Nederland heeft met een proefproject onderzocht of casemanagement een meerwaarde heeft voor nabestaanden van verkeersslachtoffers. Dit project werd financieel mogelijk gemaakt door het Fonds Slachtofferhulp. Inmiddels is evaluatie van het project afgerond.

Uit de evaluatie blijkt dat de waardering van nabestaanden over de ondersteuning door zowel vrijwilligers als casemanagers hoog is. En zijn een aantal aspecten van de dienstverlening van casemanagers als meerwaarde benoemd: de bereikbaarheid, specifieke juridische en praktische kennis, de sterke samenwerking met ketenpartners en het ondersteund worden door één contactpersoon van Slachtofferhulp Nederland. Vooral in meer complexe zaken zijn deze aspecten belangrijk.

Op basis van deze bevindingen heeft Slachtofferhulp Nederland besloten een tweesporenbeleid te volgen:

  1. op korte termijn investeert Slachtofferhulp Nederland in het versterken van de dienstverlening door vrijwilligers op de bovengenoemde aspecten;
  2. daarnaast verkent de organisatie de komende tijd wat casemanagers in zaken met een complexe problematiek, waaronder specifieke verkeerszaken, zouden kunnen betekenen.

Spoor 1: vrijwilligers versterken
Vanzelfsprekend is Slachtofferhulp Nederland blij met de waardering die uitgesproken is voor haar dienstverlening. “De komende periode zullen we met de extra aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren kwamen, die dienstverlening door vrijwilligers verder versterken”, aldus Victor Jammers, lid Raad van Bestuur. “Samen met de Slachtofferhulp Academie onderzoeken we op welke concrete aspecten de deskundigheid van de medewerkers kan worden verhoogd bij verkeersongevallen met complexe gevolgen. Eén van de stappen die we al gezet hebben is Verkeer te onder te brengen bij het Kenniscentrum Juridische Dienstverlening. Hierdoor is de specifieke kennis met betrekking tot verkeer centraal beschikbaar.’

Spoor 2: casemanagers
De evaluatie laat duidelijk zien dat nabestaanden van verkeersdoden de dienstverlening door casemanagers hoog waarderen. Jammers: “We gaan in kaart brengen wat de consequenties voor de organisatie zijn wanneer casemanagers een rol krijgen bij complexere verkeerszaken. Voor dit spoor is meer tijd nodig.”

Waardering voor deelname in de pilot
De afgelopen jaren is door de casemanagers in met name de noordelijke provincies keihard gewerkt om inhoud en vorm te geven aan de pilot en de evaluatie. “Daarnaast waarderen we ook enorm de samenwerking met het de familieagenten in Groningen en Drenthe en het UMCG”, aldus Jammers. “De uitkomsten van het onderzoek gaan we gebruiken om de dienstverlening aan nabestaanden van verkeersongevallen met dodelijk afloop op diverse manieren te verbeteren.”

Slachtofferhulp Nederland is het Fonds Slachtofferhulp erkentelijk voor het financieel mogelijk maken van deze pilot.

Geef een reactie