Actueel

In het belang van de waarheidsvinding, of ernstige vorm van victim blaming?

Victim Blaming

8 augustus 2018 | Nieuws

Was de manier waarop het zedenslachtoffer door de rechercheurs behandeld werd in het belang van de waarheidsvinding, of een ernstig voorbeeld van victim blaming?

Lees verder »

HulpPost augustus 2018 op de mat en online

Hulppost Augustus

3 augustus 2018 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees alles over onze inspanningen om de hulpverlening aan slachtoffers te verbeteren.

Lees verder »

Stille tocht in Rotterdam: NEE = NEE en HELP = HELP

Stille tocht Rotterdam

1 augustus 2018 | Nieuws

Honderden mensen liepen op 31 juli 2018 een stille tocht door Rotterdam uit solidariteit voor een verkrachte Indonesische studente.

Lees verder »

Likes halen ten koste van verkeersveiligheid?

Verkeersveiligheid

30 juli 2018 | Nieuws

De internetrage genaamd ‘Kiki Challenge’ doet het heel erg goed op social media maar brengt de verkeersveiligheid in gevaar.

Lees verder »

Ongelukken met de elektrische fiets nemen schrikbarend toe

Ongelukken met de Elektrische fiets

26 juli 2018 | Nieuws

Met name het aantal ongelukken met de elektrische fiets is dit jaar fors toegenomen. De e-bikes zijn sneller dan veel mensen kunnen inschatten.

Lees verder »

Jaarverslag 2017: Als het jou overkomt

24 juli 2018 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Niemand kiest ervoor slachtoffer te worden. Het overkomt je. Ons jaarverslag laat zien wat wij in 2017 bereikt hebben voor slachtoffers in Nederland.

Lees verder »

Zou jij seksuele intimidatie op de werkvloer melden?

Seksuele Indimidatie Werkvloer

24 juli 2018 | Nieuws

Het kan moeilijk zijn om melding te doen van ongewenst gedrag. Zeker wanneer je je een in een afhankelijkheidsrelatie bevindt.

Lees verder »

Strengere zedenwet straks ook in Nederland van kracht?

zedenwet

19 juli 2018 | Nieuws

Steeds meer landen passen hun zedenwetgeving aan. In de nieuwe ‘sekswet’ wordt opgenomen dat iemand toestemming moet geven voor seks.

Lees verder »

Genomineerden Jan van Dijk Award bekend

16 juli 2018 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Vandaag zijn de genomineerden voor de Jan van Dijk Victimology and Victim’s Rights Award, bekendgemaakt.

Lees verder »

Hufterig rijgedrag en het beter beschermen van de samenleving

Wetsvoorstel roekeloos rijden

4 juli 2018 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Onder invloed en met hoge snelheid door een woonwijk scheuren, inhalen bij een zebrapad of langs een file over de vluchtstrook rijden. Hufterig rijgedrag neemt toe en daar zijn helaas ook zeer regelmatig verkeersslachtoffers bij te betreuren.

Lees verder »

Ons advies op het wetsvoorstel Voorwaardelijke Invrijheidstelling

gerechtshof - hamer en weegschaal

28 juni 2018 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Begin mei presenteerde minister Sander Dekker een wetsvoorstel inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling (VI). Waar een dader op dit moment bijna automatisch vrij lijkt te komen na het uitzitten van twee derde van zijn straf, wil de minister voortaan, zo zei hij: ‘’goed gedrag belonen en slecht gedrag bestraffen’’. Omdat de belangen van slachtoffers en nabestaanden met dit wetsvoorstel gemoeid zijn, is Fonds Slachtofferhulp gevraagd advies uit te brengen.

Lees verder »

Straffen en belonen bij voorwaardelijke invrijheidstelling. Over de nieuwe plannen van Minister Dekker bij de straftoemeting

Ineke met logo

28 juni 2018 | Ineke Sybesma | Blog

Bron: Ineke Sybesma

Begin mei presenteerde minister Sander Dekker een wetsvoorstel waarmee hij de regelingen inzake de detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling wil veranderen. De belangrijkste aanpassing die hij voorstelt, betreft de nu bijna automatische voorwaardelijke invrijheidstelling van gedetineerden. Fonds Slachtofferhulp is gevraagd advies uit te brengen.

Lees verder »

Slachtoffermonitor 2016: hoe de juiste zorg te bieden aan slachtoffers van seksueel geweld tegen kinderen?

victim survey

26 juni 2018 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Vandaag is de slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016 verschenen. In deze slachtoffermonitor heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, in beeld gebracht hoeveel kinderen in 2016 slachtoffer werden van seksueel geweld, hoe vaak zij hulp hebben ontvangen en in welke vorm.

Lees verder »

Stijging aantal slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld in 2017

25 juni 2018 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Uit het jaarverslag van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) over 2017 blijkt dat acute slachtoffers van aanranding en verkrachting… Lees verder »

Trots om deel uit te mogen maken van team Dam tot Damloop 2018

Dam tot Damloop 2018

25 juni 2018 | Emiel Eigenraam | Blog

Mijn eerste werkdag bij Fonds Slachtofferhulp als online marketeer was nog niet op de helft en ik werd al uitgedaagd. Lees verder »