Aantal verkeersincidenten door lachgas ondanks verbod hoog

Het aantal verkeersongelukken als gevolg van lachgas groeit snel. Uit cijfers blijkt zelfs dat het aantal incidenten in drie jaar tijd is vertienvoudigd: van 130 in 2017 naar 1.390 in 2020. In 2021 lijkt het aantal ongevallen als gevolg van lachgas minstens zo hoog te zijn.


Halverwege dit jaar is er een verbod gekomen op het recreatief gebruik van lachgas. Hierin hebben staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) ons advies en het advies van andere betrokken partijen, opgevolgd.

Ondanks het verbod, blijven de verkeersongevallen door het gebruik van lachgas onverminderd hoog. Wij pleiten er daarom voor dat het gebruik van lachgas opgenomen wordt in het besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer. Zodat rijden onder invloed van lachgas ook strafbaar is.

Geen lachgas in de auto

Verkeersongevallen als gevolg van lachgas komen vooral voor in de randstad, waar het gebruik van lachgas als recreatieve drug populair is. “De politie zit met de handen in het haar. Want die zien gewoon dat er lachgas ampullen op de stoel in de auto liggen, maar kunnen daar nu niet op beboeten”, zei Blokhuis tegen NOS Radio 1.

Een zorgelijke ontwikkeling. Er zijn al meer dan genoeg gevaren in het verkeer. Rijden onder invloed van alcohol of andere middelen moet wat ons betreft hard worden aangepakt.

Roekeloze rijders

Het strafbaar stellen van het recreatief lachgasgebruik is niet de enige maatregel waar we ons hard voor maken. Het verkeer in Nederland kan en moet veiliger. Zo waren we nauw betrokken bij de wettelijke verruiming van de term ‘roekeloosheid’. Met de aanscherping van deze wet kunnen bestuurders die onaanvaardbare risico’s nemen in het verkeer, zwaardere straffen krijgen. Verder onderzoeken we met een expertgroep hoe veelplegers in het verkeer het beste kunnen worden aangepakt. Bijvoorbeeld door met een ingebouwd kastje in de auto het rijgedrag te monitoren.

Programma Verkeer

Binnen ons programma Verkeer hebben we aandacht voor de verkeersveiligheid in Nederland en maken we ons sterk voor de juiste behandeling en hulp voor slachtoffers en nabestaanden. Nieuwe risico’s op de Nederlandse wegen, zoals rijden onder invloed van lachgas, en de wettelijke aanpak hiervan, volgen we op de voet. We kijken uit naar de verdere ontwikkelingen.

Bekijk ons advies voor het verbod op recreatief lachgasgebruik.