Nieuws

22 februari: Europese Dag van het Slachtoffer

22 februari 2017

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: slachtoffers | seksueel geweld | medisch incident | verkeersongevallen | Dag van het slachtoffer | slachtoffer | Europese Dag van het Slachtoffer | medische incidenten

Vandaag is het de Europese Dag van het Slachtoffer. Het Fonds Slachtofferhulp grijpt natuurlijk niet alleen vandaag aan om zich hard te maken voor slachtoffers. Wij zetten ons het hele jaar door in voor het verbeteren van de positie van en hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven, rampen en ongevallen.

In 2017 hebben we hiervoor een aantal speerpunten voor ogen. Zo geven wij extra aandacht aan slachtoffers van verkeersongevallen, medische incidenten en seksueel geweld. Speciaal voor hen willen we ons inzetten op het gebied van financiering, belangenbehartiging, hulpverlening en innovatie.

  • Verkeersongevallen

    Dit jaar zetten we in op de verbreding en verbetering van het hulpaanbod aan verkeersslachtoffers. Bovendien willen we verandering brengen in de strafmaat bij verkeersmisdrijven. Zo kan er beter recht worden gedaan aan het leed van slachtoffers en nabestaanden.

  • Medische incidenten

    Ons programma medische incidenten wordt dit jaar in de praktijk gebracht. Hiermee komt er ook eindelijk erkenning, hulp en opvang voor slachtoffers van een medisch incident. Het gaat hierbij om slachtofferhulp in de vorm van casemanagement, klachtenfunctionarissen, herstelbemiddeling en lotgenotencontact.

  • Seksueel geweld

    Met de opening van nog twee vestigingen van het Centrum Seksueel Geweld is de landelijke uitrol halverwege dit jaar een feit. Hiermee is de hulp aan slachtoffers van seksueel geweld aanzienlijk verbeterd. In 2017 willen we ook de pakkans van de daders vergroten om daarmee herhaling en nieuwe slachtoffers te voorkomen.

Europese Dag van het Slachtoffer

In 1990 riep Victim Support Europe 22 februari uit tot de Europese Dag van het Slachtoffer. Sindsdien wordt op deze datum uitgebreid stilgestaan bij de positie van slachtoffers. Slachtofferhulp organisaties uit heel Europa vragen aandacht voor de effecten van misdaad op slachtoffers en hun families.

Geef een reactie