Factsheet VICTIMS project (2018)

[emaillocker] VICTIMS-project-samenvatting [/emaillocker]

Onderzoeksrapport Viral justice & e-shaming.

https://nscr.nl/app/uploads/2020/10/Eindrapport_ViralJustice_151020.pdf

Onderzoek geweld in de jeugdzorg (2019)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden

VICTIMS: Onderzoek klachten bij medische fouten (2020)

EJPH VICTIMS medical errors juli 2020

Literatuuronderzoek naar de kennis over omvang, aard en aanpak van online seksueel geweld

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/06/18/het-fenomeen-online-seksueel-geweld/het-fenomeen-online-seksueel-geweld.pdf

Onderzoek naar bejegening door zedenrechercheurs

https://www.inspectie-jenv.nl/actueel/nieuws/2020/06/23/meer-aandacht-nodig-voor-behoeften-zedenslachtoffers

Onderzoek gevolgen uitgestelde reguliere zorg in coronacrisis

https://fondsslachtofferhulp.nl/nieuws/uitgestelde-reguliere-zorg/

Onderzoeksrapport ‘naar een verzekerd slachtofferrecht’

Naar een verzekerd slachtofferrecht