Jan van Dijk Award

Met de Jan van Dijk Award Victimology and Victims’ Rights Award belonen Fonds Slachtofferhulp en het ministerie van Justitie en Veiligheid de beste scriptie op het gebied van victimologie, de rechten van en/of hulpverlening aan slachtoffers. De uitreiking van de Jan van Dijk Award vindt plaats op donderdag 20 september 2018 in Den Haag. Geïnteresseerden kunnen zich gratis aanmelden. De winnaars ontvangen, naast een prachtige award, een geldbedrag van €1.750,- (masterscriptie) en €2.250,- (dissertatie).

Genomineerden voor de Jan van Dijk Award

De volgende onderzoeken zijn genomineerd voor de Jan van Dijk Award:

Dissertaties:

  • ‘Assessment and treatment of posttraumatic stress disorder in individuals with intellectual disabilities’ (UvA, 2017) door Liesbeth Mevissen
  • ‘Emotional scars: impact of childhood trauma on depressive and anxiety disorders’ (Universiteit Leiden, 2015) door Jacqueline Hovens
  • ‘Grief following homicidal loss’ (Rijksuniversiteit Groningen, 2017) door Mariette van Denderen
Scripties:

  • Coming of age under armed conflict – Dealing with the culpability of former child soldiers as alleged perpetrators at the International Criminal Court’ (UvA, 2016) door Wieke Vink
  • ‘Females transitioning out of care: understanding the role of early maladaptive schemas in the association between child sexual abuse and sexual disturbance in emerging adulthood’ (UvA, 2016) door Pleuntje Versteegh
  • ‘Van het beperkte naar het onbeperkte spreekrecht’ (VU Amsterdam, 2016) door Serena van Beek

 

Programma uitreiking 20 september

De uitreiking van de Jan van Dijk Award vindt plaats op donderdagmiddag 20 september in het bijzijn van minister Sander Dekker.
15:30 uur Ontvangst gasten en genomineerden Jan van Dijk Award
16:00 uur
  • Welkomstwoord
  • Presentatie onderzoeksresultaten Victims in Modern Society (VICTIMS-project)
  • Toespraak minister Sander Dekker
  • Presentatie genomineerden Jan van Dijk Award en prijsuitreiking
17:30 uur Dankwoord en aanvang afsluitende borrel
18:30 uur Einde

Deelnemen

Heb jij onlangs jouw dissertatie of masterscriptie geschreven over de (rechts)positie van slachtoffers? En wil je kansmaken op deze prestigieuze award en een fantastisch geldbedrag? Stuur dan je dissertatie of scriptie nu in en maak kans op maar liefst € 2500,- (dissertatie) of € 1750,- (scriptie)!

Wat moet je doen?

Draag als auteur, begeleider of promotor de scriptie of dissertatie voor door een mail te sturen naar info@janvandijkaward.nl. Voeg je dissertatie of scriptie, een samenvatting van maximaal 1000 woorden en je officiële cijferlijst toe.

Waaraan moet je voldoen?

Een masterscriptie of dissertatie moet in het Nederlands of Engels zijn geschreven aan een Nederlandse universiteit en beoordeeld (thesis) of verdedigd (dissertatie) zijn. De scriptie of dissertatie is op 1 december in het jaar van de award niet langer dan 5 jaar geleden beoordeeld.

Kijk voor de complete omschrijving van de regels en eisen in het scriptiereglement 2017 of het dissertatiereglement 2017. Lees voor de Engelse versie thesis regulation 2017 of dissertation regulation 2017.

Oud-winnaars aan het woord

Op 23 januari 2017 werd de Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award 2016 uitgereikt. Deze prestigieuze scriptieprijs werd toegekend aan Jeltsje Cusveller (VU Amsterdam) voor haar onderzoek ‘Compensatie voor de slachtoffers van mensenhandel’. Margo Jansen (Tilburg University) ontving de aanmoedigingsprijs voor haar scriptie over disclosure van seksueel geweld tegen kinderen. Volgens de jury vielen hun werken op vanwege de bijdrage die zij leveren aan de discussie op het gebied van victimologie en door de creativiteit, wetenschappelijke degelijkheid en potentie voor vervolgonderzoek.

 

Jury

Bij het toekennen van de Jan van Dijk Award wordt door de vijfkoppige jury onder andere gekeken naar: originaliteit, bijdrage aan de bevordering van kennis op het gebied van de rechtspositie van of hulpverlening (juridisch, sociaal, psychologisch) aan slachtoffers van criminaliteit en ongevallen maar ook de wetenschappelijke kwaliteit. De jury van de Jan van Dijk Award bestaat uit:

 

Dr. Peter van der Velden
Hoogleraar victimologie
Ineke Sybesma
Directeur Fonds Slachtofferhulp
Marian Husken
Onderzoeksjournalist en auteur
Richard Korver
Procesrechtsadvocaat
Carlijn de Roos
Klinisch psycholoog/psychotherapeut

 

Over Jan van Dijk

De Jan van Dijk Award werd in 2014 geïntroduceerd en is vernoemd naar Jan van Dijk, wereldwijd befaamd criminoloog en victimoloog, als blijk van waardering voor zijn bijdrage aan de kennisontwikkeling op het gebied van slachtoffers. Prof. dr. Jan van Dijk houdt zich sinds de jaren zeventig bezig met de positie van slachtoffers van misdrijven. Hij studeerde in 1970 aan de Universiteit van Leiden af als jurist. In 1977 promoveerde hij op het gebied van de criminologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

Van Dijk is als hoogleraar verbonden aan het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) van Tilburg University, waar hij van 2005 tot eind 2012 de Pieter van Vollenhoven leerstoel van het Fonds Slachtofferhulp bekleedde. Voor het opzetten van de International Crime Victim Survey ontving Jan van Dijk in 2012 de prestigieuze Stockholm Prize in Criminology.

De Jan van Dijk Award is een initiatief van