Sponsoring & partnerships

Het werk van het Fonds Slachtofferhulp is mede mogelijk dankzij een groot aantal sponsoren en partners. Het is fantastisch om te merken dat bedrijfssponsoren, stichtingen en fondsen oog hebben voor maatschappelijke thema’s zoals veiligheid en de gevolgen van een ernstig ongeval of misdrijf voor slachtoffers. De organisaties die ons steunen, beseffen dat hun steun aan het Fonds Slachtofferhulp en de projecten die wij financieren hard nodig is. Want slachtoffers helpen kost natuurlijk geld. Help ook mee met sponsoring of een partnership. Met uw steun kunnen we het bestaande hulpaanbod uitbreiden en nieuwe innovaties starten.

Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden om als samenwerkingspartner bij te dragen aan de slachtofferhulpverlening in Nederland.

Samenwerking met sponsoren